• American
  £8,95
  Tomato, garlic, red onion, mozzarella & basil
 • Pepperoni
  £9,95
  Pepperoni, mozzarella, jalapeños, chilli, red onion – hot, hot, hot!
 • Margherita
  £7,95
  Tomato base and mozzarella
 • Sides
  £2,50
  Coleslaw / Crispy Onion Rings / House Fries / Plain Rice / Sweet Potato Fries £3,50 / Turkish Bulgur Rice / Four BBQ Flame-Kissed Shell on king Prawns £6,95

Enjoy the place? Please spread the word :)